دانلود فایل


پاورپوینت محاسبات زمانی در شبکه AoA - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت محاسبات زمانی در شبکه AoA فرمت فایل :

دانلود فایل پاورپوینت محاسبات زمانی در شبکه AoA فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 30 قسمتی از پاورپوینت : •علامات اختصاری•: Dij (Duration) مدت زمان پیش بینی شده فعالیت i-j• : Ei (Earliest event time) زود ترین زمان مجاز وقوع رویداد i• : Li (Latest event time)دیرترین زمان مجاز وقوع رویداد i • : ESij (Earliest Start) زودترین زمان مجاز شروع فعالیت i-j•: EFij (Earliest Finish) زودترین زمان مجاز پایان فعالیت i-j• : LSij (latest Start) دیرترین زمان مجاز شروع فعالیت i-j• : LFij (Latest Finish) دیرترین زمان مجاز پایان فعالیت i-j• : TFij (Total Float) فرجه یا زمان شناوری کل فعالیت i-j• : FFij (Free Float) فرجه یا زمان شناوری آزاد فعالیت i-j • : SFij (Safety Float) فرجه یا زمان شناوری ایمنی فعالیت i-j• : IFij (Independent Float)فرجه یا زمان شناوری مستقل فعالیت i-j • : CP (Critical Path)مسیر یا مسیرهای بحرانی یک شبکه •محاسبات مسیر پیشروگام 1: زودترین زمان وقوع رویداد آغاز شبکه را برابر با صفر قرار می دهیم.(E1=0) گام 2: زود ترين زمان شروع هر فعاليت هميشه برابر با زودترين زمانوقوع رويداد آغاز آن فعاليت است. Ei = ESزودترين زمان پايان هر فعاليت هميشه برابر با زود ترين زمان وقوع رويداد آغاز آن فعاليت بعلاوه مدت آن فعاليت مي باشد.EFij=Ei+Dij یا EFij= ESij+Dij•محاسبات مسیر پسرو•گام 1 : دیرترین زمان وقوع رویداد نهایی شبکه را برابر با زودترین زمان وقوع این رویداد قرار می دهیم(Ln=En) •گام 2 : دیرترین زمان پایان هر فعالیت همیشه برابر با دیرترین زمان وقوع رویداد آن فعالیت است. LFij=Lj ديرترين زمان شروع هر فعاليت هميشه برابر با ديرترين زمان وقوع رويداد پايان آن فعاليت منهاي مدت آن فعاليت مي باشد. LSij =Li-Dij یا LSij=LFij-Dij •گام 3 : دیرترین زمان وقوع رویداد iام شبکه را برابر با کوچکترین دیرترین زمان شروع فعالیتهایی که از آن رویداد منشعب می شوند قرار می دهیم.Li = Min { LSi1j,LSi2j, ,LSikj } • گام 4 : گامهای 2و 3 را به سمت گره اول آنقدر تکرار می کنیم تا در نهایت دیرترین زمان وقوع گره اول شبکه (Li) بدست آید.•

پاورپوینت محاسبات زمانی در شبکه AoA


پاورپوینت


محاسبات


زمانی


شبکه


AoA


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه