دانلود فایل


پاورپوینت روش شمارش پلاکت - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت روش شمارش پلاکت فرمت فایل : پاورپوینت

دانلود فایل پاورپوینت روش شمارش پلاکت فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 12 قسمتی از پاورپوینت :•روش شمارش پلاکت بااستفاده ازهموسیتومترومیکروسکپ فازکنتراست:•نمونه خون وریدی برروی EDTAگرفته می شود.استفاده ازخون مویرگی تغییرات بیشتری رانشان می دهد.•محلول رقیق کننده اگزالات آمونیوم1%درآب مقطراست.•نمونه خون به نسبت 1:100بارقیق کننده رقیق می شود.•پلاکت درزیرمیکروسکپ فازکنتراست به شکل گردیابیضی که غالبا یک یابیش ازیک زائده دارند دیده می شوند.•پلاکتهادر10مربع کوچک (هرطرف ازهموسیتومتر5مربع)شمرش می شوند.چنانچه تعدادکل پلاکتهای شمرده شده کمتراز100است بایدازتعدادمربعهای بیشتری استفاده شود.اگرکل تعدادپلاکتهادرهمه 50مربع کوچک کمتراز50عددباشد،شمارش بایدبارقت 1:20یا1:10تکرارشود.•محاسبه:•شمارش پلاکت=250 * رقت * تعدادمربعها/تعدادپلاکتهای شمرده شده•CVاین روش چنانچه حداقل 100پلاکت شمرده شود11%است.•خون گرفته شده روی EDTAدر20درجه به مدت 5ساعت ودر40درجه به مدت 24ساعت نتایج رضایت بخشی خواهد داشت. —چنانچه تجمع پلاکت وجودداشته باشدآزمایش بایدبانمونه جدید تکرارشود.—شمارش الکترونیک: بکارگیری تکنیک دقیق درهمه مراحل شمارش پلاکت اهمیت زیادی دارد.همچنین محلول رقیق کننده بایدعاری ازذرات اضافی بوده ،ظروف ومنفذدستگاه شمارشگرتمیزباشند.—دردستگاههایی که پلاسمای غنی ازپلاکت استفاده می کنند،زیادبودن تعدادRBCدرپلاسماباعث شمارش کاذب پایین خواهدشد.—شمارش WBCبالابطورکاذب باعث پایین بودن شمارش پلاکت می شود.—پلاکتهای بزرگ (دراندازه RBC)توسط دستگاه شمارش نمی شوندوباعث شمارش پایین کاذب می شوند.—RBCهای بسیارمیکروسیتیک یاقطعات RBCباعث شمارش بالای کاذب می شوند.—قطعات سیتوپلاسم لکوسیتها که گاه درلوسمی هازیاداست می تواندبطورکاذب شمارش پلاکتهارابالاببرد.—هنگامیکه پلاکتهابه نوتروفیل می چسبند(ساتلیتیسم پلاکتی )شمارش پلاکت بطورکاذب پایین است .همچنین درصورت کلامپ شدن پلاکتهابه دلیل وجودآگلوتیینین ها،اگرگاسیون خودبخودی یاایجادلخته شمارش پلاکت پایین خواهدبود. —هرزمان که شمارش پلاکت انجام شده توسط دستگاه مشکوک باشد(شمارش خیلی پایین یاخیلی بالایاوجودflag)پیش ازگزارش نتیجه بایدگسترش خون بررسی شودودرصورت لزوم شمارش بروش هموسیتومترانجام شود.—شمارش رتیکولوسیت:—رتیکولوسیتهاگلبولهای قرمزنابالغ بدون هسته ای هستندکه دارای RNAبوده وبه سنتزHbادامه می دهند.—هنگامی که خون به مدت کوتاهی درحضورنیومتیلن بلویابریلیانت کریزیل بلوانکوبه شود،RNAبصورت یک کمپلکس رنگ ریبونوکلئوپروتئین رسوب می کند.درنمای میکروسکوپی کمپلکس بصورت یک شبکه (رتیکولوم )آبی تیره یاگرانولهای آبی تیره مشخص می شود.—معرف 1%نیومتیلن بلودرمعرف سیترات سالین (یک قسمت سیترات سدیم 30g/l+4قسمت کلریدسدیم 9g/l)—روش :سه قطره معرف راباسه قطره خون دریک لوله آزمایش مخلوط کرده وبمدت 15دقیقهدردمای اتاق قرارمی دهیم .سپس دوگسترش تهیه کرده وخشک می کنیم .درصدرتیکولوسیتهادربین حداقل 1000گلبول قرمز تعیین میشود.

پاورپوینت روش شمارش پلاکت


پاورپوینت


روش


شمارش


پلاکت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه ی مدرسه ی راهنمایی برای طرح 1بسیار زیبا و کاملاً دانشجویی به همراه سه عدد پرسپکیتو دو نقطه ای و 3d

تحقیق در مورد رويارويي كشورهاي در حال توسعه با چالش ها تكنولوژي

پاورپوینت رشته مدیریت با عنوان : مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی

تحقیق خاورمیانه

تحقیق در مورد اوپک

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء حمام روستای فارسیان گالیکش

بک دراپ تولد تم پوه -کد 4148

مبانی مدیریت

نقشه های ویلایی زیبا

46 براش بته جقه ی زیبا فتوشاپ