دانلود فایل


پاورپوینت آزمایشگاه مبانی شیمی آلی (رشته زیست شناسی) - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت آزمایشگاه مبانی شیمی آلی (رشته زیست شناسی)

دانلود فایل پاورپوینت آزمایشگاه مبانی شیمی آلی (رشته زیست شناسی) نوع فایل power point قابل ویرایش 71 اسلاید قسمتی از اسلایدهانقطه ذوببخش تجربیتعیین نقطه ذوب برایدو ترکیب شناخته شدهمخلوطی از دو ترکیب شناخته شدهیک ترکیب ناشناختهمخلوطی از یک ترکیب ناشناخته و شناخته شدهتشخیص ترکیب ناشناخته.وسایل و ابزارلوله موییندستگاه نقطه ذوبروش کارآوردن:تهیه دستگاه تعیین نقطه ذوب از اتاق تجهیزاتانتخاب دو ترکیب با نقطه ذوب شناخته شدهآوردن ماده ناشناخته از اتاق تهیه(توجه :شماره ترکیب ناشناخته رادر دفتر یادداشت بنویسید)پرکردن لوله مویینبا سر پهن اسپاتول نمونه را بصورت پودر در آوریدقسمت باز لوله مویین را وارد نمونه کنید(1-2 میلی متر از نمونه)از طرف بسته لوله مویین آنرا داخل یک لوله شیشه ای بیاندازید تا نمونه در طرف بسته لوله مویین جمع شود. اگر لازم باشد این عمل را تکرار کنید.آزمایشگاه مبانی شیمی آلیتقطیر ساده و جزء به جزءتقطیر یک تکنیک خالص سازی است که در آن ترکیباتی با نقطه جوش متفاوت با استفاده از کنترول حرارتی از هم جدا میشوند.بخاراتی که در اثر حرارت مناسب ایجاد میشوند توسط یک مبرد جمع آوری شده و نسبت به مخلوط اولیه خالص تر هستند.مخلوط متانول/آب برای مقایسه کارایی از طریق هر دو روش تقطیر میشود و در بار دوم با قرار دادن ستون تقطیر جزء به جزء با روش اول مقایسه میشود. فهرست مطالب و اسلایدهاتعیین نقطه ذوبتقطییر ساده و جزء به جزءاستخراجنوبلور کردنکروماتوگرافیآنالیز کیفیآبگیری از سیکلوهگزانولجانشینی الکتروفیلی آروماتیک

پاورپوینت


آزمایشگاه مبانی شیمی آلی


(رشته زیست شناسی)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق درباره کره ماه

دانلود تحقیق درباره کره ماه

دانلود مقاله خصوصيات رفتاري، اجتماعي كودكان 6 12

پاورپوینت كنترل آماري فرآيند(spc)

نقشه کد برج مسکونی اداری، مجتمع مسکونی 25

فرم کامل و قابل ويرايش قرارداد اشتراك اينترنت بي سيم (Wireless) به صورت ورد 4 صفحه

پاورپوینت با موضوع مهندسي جوشكاري پيشرفته (فرایندهای جوشکاری)

پاورپوینت معماري ايران در عهد ساسانی

پاورپوینت جامع و کامل با موضوع سيستم هاي اطلاعات مديريت (ويژه دانشجويان رشته مديريت دولتي)

نیروگاه و سلول های خورشیدی