دانلود فایل


پاورپوینت در مورد نور چشم و Optometry-ساختمان چشم- اسلاید 100 - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت در مورد نور چشم و Optometry-ساختمان چشم- اسلاید

دانلود فایل پاورپوینت در مورد نور چشم و Optometry-ساختمان چشم- اسلاید 100 قسمتی از اسلاید ها ديدگاههاي مختلف درباره نور:نيوتن: ذره هاي بدون وزني که در خلاء با سرعت m/s108×3 حرکت مي کنند.هويگنس و فرنل: اعتقاد به موجي بودن نور. در محيطي بنام اتر حرکت مي کند. حرکت آن مانند صوت است. ماکسول: ديدگاه موجي نور را کامل کرد. (امواج الکترومغناطيسي).پلانک و انيشتين: ديدگاه ذره اي نور را کامل کردند. (فوتون). E=hfدوبروي: نظريه دوگانه نور. هر ذره اي خاصيت موجي را همراه خود دارد.طيف امواج الکترومغناطيسينور پلاريزه:در نور معمولي امواج الکترومغناطيسي در تمام راستاها نوسان مي کنند. در نور پلاريزه امواج الکترومغناطيسي تنها در يک راستا نوسان مي کنند. کاربردهاي پزشکي نور:نور درماني (Phototherapy)خورشيد درماني (Heliotherapy)رنگ درماني (Chromotherapy) .1ناحيه طول موج بلند (400 تا 315 نانومتر): ناحيه A نام دارد. از شيشه عبور نمي کند..2ناحيه طول موج ميانه (315 تا 280 نانومتر): ناحيه B ناميده مي شود. تنها از کوارتز يا شيشه هاي خاصي عبور مي کند. باعث اريتما مي شود. ساخت ويتامين D را انجام مي دهد. .3ناحيه طول موج کوتاه (کمتر از 280 نانومتر): ناحيه C ناميده مي شود. داراي ويژگي ميکروب کشي قوي است. عبور UV از چشم:نفوذ UV در پوستپرتوهاي زير قرمز IR:اپتيک هندسي:کانونهاي ديوپتر کروي:چند مثالمحل تصوير جسمي که يک محيط با پاياي شکست 2در فاصله 15سانتيمتري ديوپتر کروي با شعاع خمش 10- سانتيمتر قرار دارد:n2 /q =(n2-n1)/r p+/n12/15 + 1/ q =(1-2)/-10 q =-30nتوان رويه جلويي و پشتي قرنيه با دانستن اينکه پاياي شکست قرنيه 1.376وزلاليه 1.336 ميباشد و شعاع خمش رويه جلويي و پشتي قرنيه بترتيب 7.7و 6.8 ميليمتر است: p=(n2-n1)/r=(1.376-1)×1000/7.7=+48.83 D 1000/6.8=-5.88D × 336-1.376) .1)=p=(n2-n1)/r زاويه مينيمم انحرافعدسيهاي نازک:عدسي استوانه اي:آستيگماتيسم:جايگزين کردن (Transposition) عدسيها:تصوير در سيستم آستيگماتتشخيص گونه عدسي و اندازه گيري توان آن:تعيين توان عدسيهاي همگرا و واگراي کروي و استوانه اي:
ساختمان چشمديوپترهاي چشمتطابق (Accommodation)نقطه نزديک يا ديد نزديک (Ponctum proximum= p.p.)دوربينيتيز بيني Visual Acuityابعاد کوچکترين جسم قابل مشاهده:پير چشمي Presbiopiaبادبزن آستيگمات Astigmatic fanآفتالموسکوپيرتينوسکپي يا اسکياسکپيچگونگي تعيين ناهنجاري شکست بوسيله رتينوسکپييافتن عدسي مناسب با اسکياسکپيميدان بينايي field of visionلوچي strabismusکور رنگي و سایر عناوین و توضیحات و تصاویر مربوطه

پاورپوینت


در


مورد


نور


چشم


و


Optometry


ساختمان چشم


رتینوسکپی


یا


اسکیاسکپی


دیوپتر


ها


ی


چشم


آستیگماتیسم


عدسی


استوانه ای


عبور


UV


از


چشم


آنا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نمایش سلوشن مسیر شارژ گوشی sony lt18i

نقشه اتوکد+رندر+فایل اسکچاپ اداری (ساختمان اداری) A5 ( خارجی)

پاورپوینت در مورد آشنایی با فلسفه ریاضی

پاورپوینت معماري دوره ساسانيان

دانلود طرح درس – ریاضی اول متوسطه-جمع و تفریق اعداد صحیح1(براساس طرح ملی)

آموزش جامع نصب رام کاستوم (غیر رسمی) برای گوشی های هوآوی به همراه لینک دانلود فایل های مورد نیاز

پاورپوینت تکنولوژی نانو

پروژه معماری هخامنشی (همراه با عکس)

پاورپوینت طبقه بندی در روانپزشکی

جزوه متالوژی جوشکاری پروفسور امیرحسین کوکبی دانشگاه صنعتی شریف