دانلود فایل


پاورپوینت در مورد سابقه امنيتي Oracle - اسلاید 42 - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت در مورد سابقه امنيتي Oracle - اسلاید 42

دانلود فایل پاورپوینت در مورد سابقه امنيتي Oracle - اسلاید 42 قسمتی از اسلاید ها رابطه قديم شرکت Oracle و سازمان CIA آمريکاتاثير اين رابطه در انتخاب مکانيزمهاي امنيتي از آغازنوع پيامهاي خطا Oracle v.2 در سال 1979Ÿselect EMP_LAST_NAME
from EMLPOYEES;ŸError at line 2:
ORA-00942 :table or view does not existدريافت اين پيام در صورتي که دسترسي درست نباشد– امکان تشخيص براي مهاجم وجود ندارد (جدول موجود نيست يا دسترسي)در آن زمان دسترسي فيزيکي به کامپيوترها نيز مشکل بود پشتيبان گيري (Backup)به عنوان يک خط مشي امنيتي عوامل ايجاد خطا –خطاي کاربر : پاک کردن رکوردي از داده ها به طور اتفاقي–خطاي توسعه دهنده : رفتار متفاوت کد در فازهاي تست و عمليتي–خطاي مدير : حذف غير عمد يک جدول عملياتي–خطاي مهاجم : پاک کردن عمدي اطلاعات–خطاي سخت افزاري : خراب شدن تجهيزات–خطاي طبيعي :آتش سوزي، سيل،...وجود ابزارهاي import و exportحرکت به سمت مکانيزمهاي امنيتي قوي تر
Password ارتباط کاربران با پايگاه داده از طريق زبانهايUFI وPUFI ، اجداد SQL و PL/SQLاجرا بر روي IBM Mainframe و Digital VAXفايل .aip قابل اجرا با دستور
runformکاربران يک username و password داشتند.Ÿpassword توسط DBA بعد از مدتي تغيير و اعلام مي شد.–تغيير به يک مقدار مشترک–تغيير به يک مقدار معين :شماره تلفن فرد–توليد دلخواه حرکت به سمت مکانيزمهاي امنيتي قوي تر
Privilegesنگاهي به تغييرات v.5خط مشي هاي جديد امنيتي در v.6امکانات امنيتي Oracle7امکانات امنيتي Oracle8Oracle8i Advanced Security FeaturesOracle8i Advanced Security Features contd.
Virtual Private DatabaseOracle & Database Linksمشکلات امنيتي در Database Linkتصديق اصالت توسط كلمه عبورپروفايل هاي محدودكننده منابع سيستميامكانات امنيتي Oracle 9i و سایر عناوین وتوضیحات مربوطه ...

پاورپوینت


در


مورد


سابقه


امنیتی


Oracleپشتیبان گیری


مکانیزم


های


امنیتی


امکانات


امنیتی


Oracle


8امکانات امنیتی


Oracle


9i


مهندسی


کامپیوتر


نرم ا?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه