دانلود فایل


پاورپوینت در مورد مراحل امحاي اوراق قابل امحاء -19 اسلاید - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت در مورد مراحل امحاي اوراق قابل امحاء -19

دانلود فایل پاورپوینت در مورد مراحل امحاي اوراق قابل امحاء -19 اسلاید قسمتی از اسلاید ها اوراق زائد : هرگونه اوراق و نسخه هاي اضافی و مجلدات چاپی و نشریه و جزوه و مانندآنها و همچنین اسناد و اوراق راکد که با رعایت مفاد قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران و مقررات اینآئین نامه، ارزش نگهداري نداشته باشد. اسناد به منظور آزاد سازي فضا براي امحاءارزشيابي مي شود.1-امحاء اوراق داراي مجوز(عمومي واختصاصي)

2- درخواست مجوز براي اوراق فاقد مجوز.فهرست اوراق داراي مجوز امحاءراهنماي تكميل درخواست مجوز امحاء اوراق راكد و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ...

پاورپوینت


در


مورد


مراحل


امحا


ی


اوراق


قابل


امحا


اسناد


راهنمای


تکمیل


درخواست


مجوز


امحا


اوراق


راکد


فهرست


اوراق


دارای


مجوز


امحااو?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فایل کد در 39

پاورپوینت با موضوع فرسایش پذیری خاکهای شور و سدیمی

طبقه بندي عمليات در بودجه ايران

پاورپووینت حفاظت در برابر اشعه

پاورپوینت معرفي مهندسي پزشكي

پاورپوینت درس 2 ریاضی هشتم (حساب عددهای طبیعی)

پاورپوینت طبقه بندی در روانپزشکی

تحقیق ارزشگذاري اوراق بهادار در بازار مالی

پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی ششم (زراعت و باغداری)

پاورپوینت حافظه هاي ثانوي