دانلود فایل


تحقیق حسابداري رايانه اي در شركت هاي بيمه - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق حسابداري رايانه اي در شركت هاي بيمه امروزه

دانلود فایل تحقیق حسابداري رايانه اي در شركت هاي بيمه امروزه انجام امور حسابداري بدون بهره گيري از امكانات رايانه اي با توجه به حجم عمليات و تنوع گزارشات مورد نياز تقريباً غير ممكن گرديده است در اين راستا نتايج حاصل از بررسيهاي فراوان و مرور راه حلهاي متعدد لزوم استفاده از نرم افزار واحد و يكسان جهت ثبت عمليات مالي مربوط به دسته اول (عمليات فني بيمه) را در كليه شركتهاي بيمه به اثبات رسانيده است. لذا كليه شركتهاي نمايندگي يك شركت بيمه جهت ثبت عمليات بيمه گري صرفاً مي بايست از يك نرم افزار استفاده نمايند.
نكات مهم:
الف) استفاده از يك نرم افزار قطعاً مانع از بكارگيري ساير نرم افزارهاي مورد نياز شركتها جهت پوشش عمليات پشتيباني و عمومي و مسائل مرتبط آنها با بازاريابان و غيره نخواهد شد.
ب) با توجه به اهميت انجام عمليات حسابداري بصورت رايانه اي و اعلام مشخصات نرم افزار كليه شركتها مي بايست نسبت به نصب نرم افزار حسابداري اقدام كنند.
ج) به منظور حفظ يكنواختي هرگونه تغير اساسي در نرم افزار بايد با هماهنگي شعب و واحدهاي حسابداري و انفورماتيك آنها صورت پذيرد.فهرست مطالب
1- لزوم انجام عمليات حسابداري بصورت رايانه اي و اعلام مشخصات نرم افزار: 4
نكات مهم: 4
2- لزوم معرفي مدير مالي يا حسابدار (مسئول عمليات حسابداري و مالي) به مجتمعها: 4
3- نگهداري اسناد و مدارك حسابداري بصورت مدون: 5
4- افتتاح حساب بانكي(جاري دريافت بيمه گري و جاري پرداخت بيمه گري): 6
- جاري پرداخت بيمه گري 8
5- فروش غير نقد و نحوه وصول چكها و اقساط: 9
6- لزوم تسويه مانده حسابهاي فيمابين قبلي: 10
7- لزوم همكاري شركتهاي نمايندگي صرفاً با يكي از واحدهاي اجرائي شركت: 11
8- لزوم ارائه مفاصا حساب مالياتي و صورتهاي مالي اساسي: 12
نحوه ثبت حسابها و نگهداري دفاتر: 13
نحوه ثبت حسابها و صدور اسناد حسابداري: 13
1- ثبت حساب مربوط به فروش بيمه نامه ها (كليه رشته ها) 14
1-1- فروش بيمه نامه بصورت 100% نقد 14
2-1- فروش بيمه نامه بصورت دريافت چك 14
3-1- فروش بيمه نامه بصورت اقساطي (بدهكاران بيمه) 16
4-1- بيمه نامه هاي عمر و پس انداز 18
2- ثبت عمليات مربوط به صدور الحاقيه هاي برگشتي 19
نكته مهم: 19
3- ثبت عمليات مربوط به پرداخت خسارت 21
4- موارد متفرقه 22
1-4- استفاده از اعلاميه هاي في مابين: 22
نكته: 26
2-4- پرداخت كارمزد 27
3-4- وام بيمه هاي عمر 27
4-4- چگونگي ثبت بيمه نامه هاي ارزي 28
مثال كلي: 30

حسابداري


شركت هاي بيمه


مهندسی نرم افزار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد فرآوری گوجه فرنگی در سردخانه

پاورپوینت آمار و احتمال مهندسی

پاورپوینت آمار و احتمال مهندسی

پاورپوینت طيف سنجي رزونانس مغناطيسي هسته

پاورپوینت درمورد مدیریت شهری در جهان

کارآموزی پراید GTX

فایل کتابچه انگلیسی و ترجمه آن: کتابچه راهنمای عایق حرارتی

مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال کودک ویژه تولد-کد 25

گزارش کارآموزی در مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مياندواب

Human Performance and Limitations